Phygital

Poseban cilj Saveza je podizanje svesti o uticaju fidžitala na društvo i pojedinca i razvijanje fidžital sporta koje se sastoji od 16 disciplina: sport + esports i MR tehnologije i razvijanje digitalne kompetencije građana. Za realizaciju ovog posebnog cilja može da posluži Strategija razvoja digitalnih veština u Republici Srbiji kao i dokument Evropske Komisije – Okvir digitalne kompetencije za građane (Digital Competence Framework for Citizens ili DigComp), koji predstavlja alat za unapređenje digitalnih kompetencija građana i definiše zajednički jezik o tome kako identifikovati i opisati ključne oblasti digitalne kompetencije stvarajući na taj način zajedničku referencu na nivou cele Evrope. Odnosi se na osposobljenost za sigurnu i kritičku upotrebu informaciono-komunikacijske tehnologije za rad, školovanje i u komunikaciji. Njeni  ključni elementi su osnovne informaciono-komunikacijske veštine i sposobnosti: upotreba računara za pronalaženje, procenu, pohranjivanje, stvaranje, prikazivanje i razmenu informacija i razvijanje saradničkih mreža putem interneta. Digitalne kompetencije sve više postaju kompetencije koje su od suštinskog značaja za sve građane. Osnovne digitalne kompetencije, dugoročno posmatrano, stiču se prevashodno u sistemu obrazovanja koji obezbeđuje pristup sistematizovanim naučnim znanjima, a nivo posedovanja digitalnih kompetencija učenika, između ostalog, zavisi u velikoj meri od nivoa digitalnih kompetencija nastavnika. Stoga se od nastavnika očekuje da poseduju odgovarajući nivo informatičke, informacione, digitalne i medijske pismenosti, kao i da u oblastima u kojima realizuju nastavu poznaju moderne koncepte, metode i alate koji pretpostavljaju smislenu upotrebu digitalnih tehnologija.

Strategija razvoja digitalnih vestina 

DigComp 2.2