Games of Future

“Igre budućnosti za školu budućnosti” promovišu integraciju digitalnih veština (igranje video igre) u tradicionalne sportske discipline (simulacija fudbala i košarke) uz istovremeno razvijanje fizičke spremnosti i digitlanih komeptencija.  U prvom delu igraju se video igre poput fudbala i košarke, a u drugom delu se prelazi na teren I nastavlja se takmičenje. Broj poena dobijen prilikom igranja video igara sabira se sa brojem poena osvojenim na terenu i dobija se konačni rezutat. Za potrebe realizacije se predlaže korišćenje zajedničke školske infrastrukture – opreme za video igre kako bi se promovisao inkluzivni pristup i prevenirala socijalna isključenost dece koja nemaju pristup potrebnim resursima.