About us

“Igre budućnosti za školu budućnosti” promovišu integraciju digitalnih veština (igranje video igre) u tradicionalne sportske discipline (simulacija fudbala i košarke) uz istovremeno razvijanje fizičke spremnosti i digitlanih komeptencija.  U prvom delu igraju se video igre poput fudbala i košarke, a u drugom delu se prelazi na teren I nastavlja se takmičenje. Broj bodova dobijen prilikom igranja video igara sabira se sa brojem bodova osvojenim na terenu i dobija se konačni rezutat. Za potrebe realizacije se predlaže korišćenje zajedničke školske infrastrukture – opreme za video igre kako bi se promovisao inkluzivni pristup i prevenirala socijalna isključenost dece koja nemaju pristup potrebnim resursima. 
 
Savez je krovna fidžital organizacija u Srbiji i glavni pokretač rasta i razvoja fidžitala sporta u Srbiji, uspostavljajući standarde za klubove, igrače, sudije i razna internacionalna takmičenja u kojoj učestvuju države, organizujući međunarodne turnire, proširujući na nove igre i priključujući nove članice. Savez smatra svojom dužnošću, ali i obavezom, upoznati javnost sa svim pozitivnim aspektima koje nude video igre, ali takođe i upozoriti na njihove negativne i potencijalno opasne aspekte. Prevencija negativnih uticaja na decu i društvo kroz edukaciju o zdravom i odgovornom igranju igara jedan je od mera sprečavanja neželjenih posledica. 

Ana Folgić

President

Dalibor Marinović

General Secretary

Marko Vučić

Integrity Task