Members

Fidžital koncept odgovara ciljevima održivog razvoja, pre svega cilju 4 – Kvalitetno obrazovanje, posredno cilju 10 – Smanjenje razlika. Ovaj koncept može biti dopunska aktivnosti predmeta Digitalni svet koji je obavezan od 1. do 4. razreda, a može se primenjivati kao dodatna nastvna aktivnost od 5. do 8. razreda, odn. dodatna nastavna aktivnost u srednjim školama
 
Preporuke saveza za odgovorno igranje: nakon što su odrađene sve ostale bitne obaveze u životu – poseban naglasak na školu; maksimalno preporučeno vreme igranja igara u jednom danu je 1 sat; ako se igra duže, pauza koja uključuje odmor tela i očiju u trajanju od najmanje 15 minutanakon 1 sata provedenog igrajući video igre; bavljenje sportskim aktivnostima koje podstiču rad celog tela i boravak na svežem vazduhu; podsticanje socijalnih aktivnosti sa drugim ljudima i zajedničko druženje na otvorenom; pravilne, česte i zdrave prehrambene navike; ne podstičemo korišćenje energetskih napitaka; podsticanje prijateljstva, druženja, zajedničkog rada i zdravog takmičarskog duha
 
Pozitivni aspekti: smanjuju stres; pomažu u bržem razmišljanju, brzom analiziranju i donošenju odluka; razvijaju strategiju i predviđanja; pomažu u čitanju i razvoju matematičkih veština; podstiču kreativnost i održavaju mozak aktivnim; podstiču koncentraciju, memoriju i racionalno rasuđivanje planiranjem i logikom; podstiču praćenje uputstava, logiku i rešavanje problema, koordinaciju ruku i očiju i motoričkih sposobnosti; razvijaju obavljanje više zadataka odjednom, kao i postizanju više ciljeva.
 
Negativni aspekti: opasnost od povećanja agresivnog ponašanja zbog igranja igara koje podstiču nasilje i agresivnost; preokupiranost video igrama mogu dovesti do preteranog igranja igara i gubljenje interesa za druge aktivnosti; socijalna izolacija – odnosi sa prijateljima i članovima porodice mogu biti zanemareni zbog preteranog igranja igara; učenje pogrešnih vrednosti – neke igre uče pogrešnim životnim vrednostima pogotovo kad je naglašeno nasilno ponašanje; slab školski uspeh zbog zanemarivanja školskih obaveza zbog preteranog igranja; štetan učinak na zdravlje – preterano igranje može dovesti do preskakanja obroka i gubitka sna što može imati štetan učinak na zdravlje.

SRBIJA

MB: 28716290
Adresa: Šafarikova 11, Beograd
e-mail: dalibor@gaming.org.rs
Kontakt: +381 64 515 46 94

MB: 28726309
Adresa: Lole Ribara bb, Kosovska Mitrovica
e-mail: kosmet.esports@gmail.com
Kontakt: +381 63 8956634 (Marko)

MB: 28734000
Adresa: Šafarikova 8, Novi Sad
e-mail: viktorknezevic66@gmail.com
Kontakt: +381 69 5233851 (Viktor)

MB: 28718225
Adresa: Homoljska 11, Beograd
E-mail: milan.cerovac@gmail.com
Kontakt: + 381 65 3263 333 (Milan)

MB: 28703945
Adresa: Tetovska 57, Beograd
E-mail: batabrada@yahoo.com
Kontakt: +381 69 772230 (Aleksandar)

MB: 28726406
Adresa: Gospodara Vučića 189, Beograd
E-mail: sdobilic@mts.rs
Kontakt: +381 61 2695183 (Ilija)

MB: 28704089
Adresa: Šafarikova 11, Beograd
e-mail: anafolgic1707@gmail.com
Kontakt: +381 64 140 8572 (Аnа)

MB: 28726791
Adresa: Stevana Mokranjca 4, Kosovska Mitrovica
e-mail: nemanja.bisevac@pr.ac.rs
Kontakt: +381 64 2349 849 (Nemanja)

MB: 28703988
Adresa: Šafarikova 8, Novi Sad
e-mail: kkdynamicbg@gmail.com
Kontakt: +381 61 111 29 27 (Miroljub)

MB: 28727658
Adresa: Vojvode Šupljikca 31, Beograd
e-mail: esportradnicki@gmail.com
Kontakt: +381 63 223 838 (Petar)

MB: 28709773
Adresa: Šafarikova 8, Novi Sad
e-mail: viktorknezevic66@gmail.com
Kontakt: +381 69 5233851 (Viktor)

MB: 28735669
Adresa: Kneginje Zorke 8a, Beograd
e-mail: vracarski.esports@gmail.com
Kontakt: +381 61 111 29 27 (Miša)

Adresa: Savski nasip 7, Novi Beograd
e-mail: mihailo6319@its.edu.rs
Kontakt: +381 63 319 932 (Mihailo)