Igre budućnosti za Srbiju budućnosti

U hali DKC “Majdan” na Senjaku uspešno završene Fidžital igre u sklopu Savskovenačkog turnira u Basketu 3 na 3 kao deo prvenstva Srbije.
U saradnji Gradske opštine Savski venac sa Sportskim savezom Savskog venca i Košarkaškim savezom Srbije, manifestaciju je otvorio košarkaš Marko Kešelj, koji je poručio da Savskovenački turnir predstavlja izuzetnu inspiraciju za sve takmičare koji su izuzetno motivisani da na terenu pokažu koliko je sportski duh važan za sve generacije.
Ove godine kao vid dodatne promocije fidžital sporta na lokalnom nivou realizovan je turnir uz učešće 32 ekipe učesnika sa teritorije opštine i cele Srbije. Cilj fidžital sporta je promocija fizičke aktivnosti i razvoja digitalnih veština kod mladih a ciljna grupa su deca srednjoškolskog uzrasta. Ovaj koncept može se primenjivati kao dodatna nastavna aktivnost u srednjim školama. Fidžital promoviše integraciju digitalnih veština (igranje video igre) u tradicionalnih sportskih disciplina (fudbal I košarka) uz istovremeno razvijanje fizičke spremnosti i digitalnih komeptencija. U prvom delu igraju se video igre poput fudbala i košarke, a u drugom delu se prelazi na teren i nastavlja se takmičenje. Broj poena dobijen prilikom igranja video igara sabira se sa brojem bodova osvojenim na terenu i dobija se konačni rezutat. Kao poseban aspekt igara ističe se inkluzivan pristup i integracija u timove dece iz ranjivih grupa, posebno onih u riziku od socijalne isključenosti i višestruke diskriminacije. Takođe, ovaj pristup omogućava i promociju rodne ravnopravnosti – postojanje ženskih i muških timova ili možda i mešovitih timova. Koncept fidžital sporta odgovara ciljevima održivog razvoja, pre svega cilju 4 – Kvalitetno obrazovanje, posredno cilju 10 – Smanjenje razlika.

Podelite vest