I esportisti na redovnim sportskim sistematskim pregledima

Za zdrav tim koji pobeđuje.
Svi članovi Srpskog E-sprts saveza su pre puta u Rusiju imali obavezu sportskog sistematskog pregleda koji je najbolji način prevencije i omogućavanja organizmu da postigne maksimum u bavljenju sportom. Zakon o sportu Republike Srbije propisuje obavezu da se sportisti pregledaju na svakih 6 meseci i da takve preglede obavljaju specijalisti sportske medicine. Specijalističku ordinaciju Sport Medico vodi stručni tim na čelu sa dr Ćećez Bojanom, specijalistom sportske medicine, autorom više stručnih radova iz oblasti medicine sporta, predavačem na seminarima i kongresima, sa višegodišnjim iskustvom rada u našim najuspešnijim sportskim klubovima. Sport Medico vrši periodične sistematske preglede sportista u ordinaciji ili na terenu, dolaskom mobilne stručne ekipe u klub ili na dogovorenu lokaciju na kojoj se odvijaju treninzi. Profesionalno, ali i rekreativno bavljenje sportom, na izvestan način opterećuje čovekov organizam i zahteva adekvatnu adaptaciju na treninge. Takođe, genetske predispozicije u velikoj meri određuju uspešnost bavljenja sportom. Ponekad sportisti nisu ni svesni trenutnog stanja organizma, genetskog nasleđa i fizičkih predispozicija, kao ni povrede koju su zadobili. Redovni pregledi su jednako važni kako za mlade sportiste i početnike, čiji se organizam tek formira, sa posebnim akcentom na procenu rizika bavljenjem sportom vezane za nasledne faktore, tako i za sportiste na vrhuncu karijere, čiji rezultati direktno zavise od stanja organizma i zdravlja, te za sportiste posle završetka karijere, koji posebno treba da vode računa o prevenciji, adaptaciji i pravovremenom tretiranju ukoliko dođe do kardiorespiratornih abnormalnosti.
Osnovna delatnost ordinacije obuhvata:
• Specijalističke preglede iz oblasti sportske medicine
• Sportsko medicinske preglede i overu takmičarskih knjižica
• Testove opterećenja i EKG
• Kompletnu sportsko medicinsku dijagnostiku i terapiju povreda
• UZ dijagnostiku
• Medicinski nadzor na takmičenjima
Više informacija i zakazivanje pregleda/dolazak stručnog tima na telefon:
011/285-12-90
060/646-61-74
Radno vreme:
ponedeljak – petak od 12-20h
Sport Medico specijalistička ordinacija sportske medicine, Mažuranićeva 32, Voždovac, Beograd

Podelite vest