Dodatno pokriće sportskog rizika za naše takmičare u Rusiji

Kompanija „Dunav osiguranje“ zaključila putno zdravstveno osiguranje za Kazanj
Putno zdravstveno osiguranje kompanije „Dunav osiguranje“ nudi mogućnost ugovoranja dodatnog pokrića sportskog rizika. Rizik od povreda je sastavni deo života ne samo profesionalnih sportista nego i bilo kog aktivnog pojedinaca i upravo zbog toga prevencija treba da počne od osiguranja! Koliko god da smo sigurni u svoje sposobnosti i stečeno znanje, i uvereni smo da se nezgode dešavaju „nekom drugom“, nažalost, one se dešavaju svima, pa i onim najboljima! Adekvatno lečenje je izuzetno važno, a i prva i prava reakcija posle povrede može biti presudna za nastavak sportske karijere.
Ko sve može da se osigura? Ovim osiguranjem mogu da se osiguraju sportisti amateri, rekreativci, članovi sportskih organizacija i društava, kao i svi učesnici sportskih obuka, pojedinačno (individualno) ili kolektivno, a ugovaraju ga sportske organizacije, fizička i pravna lica.
Kako, zašto i od kojih rizika? Osiguranje od posledica nesrećnog slučaja predstavlja jedan od načina finansijske zaštite pojedinaca od posledica nezgode za vreme bavljenja sportom.
Ko može da ugovori/plati ovo osiguranje? Sportske organizacije, fizička i pravna lica mogu da ugovore osiguranje sportista sa trajanjem od godinu dana ili kraće (samo za vreme određenog takmičenja), a ugovorom se mogu dodatno obuhvatiti i nesrećni slučajevi koji nastanu izvan sportske delatnosti.

Podelite vest